Ads 468x60px

.

Tuesday, 15 May 2012

PERUTUSAN HARI GURU 2012 (KPPM)
PERUTUSAN HARI GURU 2012 
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 
“GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI  
PENDIDIKAN NEGARA”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. 

Tuan-tuan,  puan-puan  warga  pendidik  dan  murid-murid  yang  dikasihi  sekalian, 

1.  Semenjak tahun 1972, peranan dan fungsi guru telah diiktiraf begitu  signifikan  dan  diabadikan  menerusi  ungkapan  tema  Hari  Guru  yang  diraikan  pada  16  Mei  setiap  tahun.  Guru  dipandang  tinggi  sebagai  pemangkin pembangunan negara,  pembentuk generasi dan menjadi asas  kemajuan  pendidikan  negara di  samping memacu  kejayaan  rakyat. Guru  yang melengkapi  diri dengan  kualiti  dan Standard Guru  Malaysia diakui  mampu menjamin keberhasilan negara, antaranya guru yang inovatif dan  kreatif  teras  kejayaan  wawasan,  guru  berkesan  pendidikan  cemerlang,  guru  berkualiti  pemangkin  kegemilangan  dan  guru  cemerlang  negara  terbilang. 


2.  Pada  tahun ini, tema “Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi  Pendidikan Negara”  telah  dipilih  sebagai  galakan  kepada  guru  menyuburkan inovasi. Tema ini selaras dengan pengisytiharan oleh Yang  Amat  Berhormat  Perdana  Menteri  Malaysia  bahawa  tahun  2012 merupakan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional. Sehubungan itu,  amat wajarlah bagi para pendidik mempersiap diri membudayakan inovasi  dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti koakademik serta  kokurikulum di dalam dan di luar bilik darjah. 

3.  Sebagai  golongan  profesional  yang  menjana  dan  menjuarai  perubahan,  kita  perlu  peka  dan  bersedia  memperlengkapi  diri  menjadi  guru yang inovatif. Guru yang inovatif berupaya menjana idea, konsep atau  strategi  baru  yang  boleh  mempertingkat  amalan  berkesan  dalam  menyampaikan ilmu kepada generasi anak didik. Guru yang inovatif juga  berkemampuan  mencipta  kelainan  atau  modifikasi  menggunakan  unsur  dan  sumber  sedia  ada  serta menjelmakannya  sebagai  elemen  sintesis  yang memudah  dan  melancarkan proses  pengajaran  dan  pembelajaran.  Selain  itu,  seorang  guru  yang  inovatif juga mempunyai tahap ketekunan  yana  tinggi,  belajar  daripada  kesilapan,  menyusun  dan  mengurus  idea  secara  perekodan  sistematik  serta  sentiasa  cenderung  mendapatkan  pengetahuan baharu. Natijah yang akan dihasilkan ialah modal insan yang  berpengetahuan dan bermaklumat serta berinovatif dalam mempermajukan  teknologi,  berkebolehan  mencerna  dan  mengadaptasikan  teknologi  dan  seterusnya berupaya mengembangkan idea-idea.  

Warga pendidik yang diraikan sekalian, 

4.  Kesinambungan  sistem  pendidikan  negara  dimanifestasi  melalui  transformasi  yang  berbentuk  dinamik  dan  progresif  yang  akan  direalisasikan  oleh  para  guru  yang  inovatif,  proaktif,  berdedikasi,  dan  berdaya  saing.  Sehubungan  itu,  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  telah  melaksanakan  program  bina  upaya  untuk  meningkatkan  amalan  profesionalisme keguruan bagi menyokong usaha melaksana transformasi  pendidikan  secara  keseluruhan.  Objektif  Pelan  Pembangunan  Profesionalisme  Pegawai  Perkhidmatan  Pendidikan  secara  khususnya  bermatlamat  melahirkan  para  pendidik  yang  berwatak  profesional,  berkompeten dan berkesanggupan memikul amanah yang lebih besar.  

Warga pendidik sekelian, 

5.  Pelbagai  ganjaran  disediakan  dan  inisiatif  direncana  oleh  pihak  kerajaan  bagi  memastikan  kebajikan  dan  kesejahteraan  guru  terjamin.  Keprihatinan  kerajaan  ini  disalurkan menerusi  pelbagai  usaha,  misalnya  melalui  pemberian dan penganugerahan kepada warga guru seperti dalam  aspek  perjawatan  dan  perkhidmatan.  Anugerah  dan  beberapa 

penambahbaikan  dalam  skim  perkhidmatan  guru  menggambarkan  keprihatinan kerajaan kita. Sesungguhnya perkara ini diharapkan menjadi  sebagai satu inspirasi dan dorongan kepada guru untuk terus memberikan  perkhidmatan yang effisyen dan cemerlang dalam dunia pendidikan yang  berkembang  pesat  di  samping  melengkapkan  diri  bagi  menghadapi  cabaran global. 

6.  Pihak  kerajaan  dan  kementerian  juga  amat  prihatin  dengan  beban  tugas  guru  yang  semakin  bertambah  dan  rencam.  Sehubungan  itu,  bermula pada tahun 2012, Jawatankuasa Kerja Pelaksana Menangani Isu  Beban Tugas Guru (JKPMIBTG) telah memberikan tumpuan kepada lima  fokus utama bagi  menangani isu beban tugas guru iaitu menambah baik  pelan  operasi  latihan  tahunan  untuk  mengelakkan  pertindihan  kursus;  menambahkan  staf  sokongan  untuk  tugas  perkeranian;  mengurangkan  bilangan  jawatankuasa  di  peringkat  sekolah;  mengurangkan  bilangan  ujian/peperiksaan dan meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan  sekolah dan pengajaran dan pembelajaran. 


7.  Justeru,  saya  ingin  mengambil  kesempatan  ini  mewakili  semua  warga pendidik di negara ini untuk menyatakan setinggi penghargaan dan ucapan  terima  kasih  yang  tidak  terhingga  kepada  pihak  kerajaan  yang  tidak pernah meminggirkan kebajikan para guru. Keprihatinan berterusan  oleh  kerajaan  ini  merupakan  suntikan  semangat  agar  warga  pendidik  terus  gigih,  inovatif,  berdedikasi  dan  berintegriti  dalam  menggalas  tanggungjawab  melahirkan  generasi  masa  depan  yang  berjati  diri,  berdaya  saing,  bertanggungjawab,  berpegang  teguh  kepada  ajaran  agama serta mengamalkan nilai sejagat. 

Anak-anak murid yang disayangi sekelian, 


8.  Saya  yakin  bahawa  tanggungjawab  berat  yang  digalas  oleh  para  guru di samping tekanan yang dihadapi sedikitpun tidak melunturkan rasa  kasih dan sayang kepada anak-anak didik semua. Semua guru yang ada  di hadapan murid-murid semua adalah guru penyayang.  Kehadiran murid  ke sekolah tentulah dengan harapan dan semangat untuk menimba ilmu  dan mempertingkat  kualiti diri.   Setiap  murid  di  mata  dan  hati  seorang  guru  adalah  permata  yang  mempunyai  keistimewaan  dan  kebolehan  tersendiri.  Jika  digilap  dan  dikembangkan  potensinya  nescaya akhirnya  mereka  dapat  menjadi individu dan  warganegara yang  berdaya  saing,  berfikiran  kreatif  dan  kritis,  berbudi  pekerti  mulia  dan  sedar  akan kepentingan amalan berterima kasih. Sekiranya ada antara murid-murid  yang ditegur oleh  guru, janganlah mudah berkecil hati atau merasa diri  kurang disayangi. Anggaplah para guru sebagai ibu dan bapa di sekolah  yang  sentiasa  mengambil  berat dan  menginginkan  yang  terbaik  untuk  murid-murid semua.  


9.  Akhir  kalam,  besarlah  harapan  saya  agar  warga  pendidik  yang  dikasihi  sekalian  terus  melaksanakan  amanah  yang  diberi  penuh  dedikasi, bertunjangkan integriti  dan berlandaskan etika  perkhidmatan.  Selaku  pencetus,  penggerak  dan  pemegang  amanah  kepada  proses  transformasi  sistem  pendidikan  negara,  warga  pendidik  mempunyai  kedudukan  tersendiri, disegani  dan  dipandang  tinggi  oleh  masyarakat.  Marilah  kita  teruskan  amalan  budaya  kerja  cemerlang,  sikap  kebertanggungjawaban,  istiqamah  dan  semangat  mujahadah  setiap  daripada  kita  untuk  melakukan  yang  terbaik  demi  nusa  dan  bangsaSebagai  penutup, ingin  saya  titipkan  mutiara  kata Syeikh  Muhammad  Abduh, seorang tokoh pendidikan di Mesir, “Kemuliaan ialah membangun  umat  yang  telah  binasa,  membuka  selubung  kebodohan  mereka,  memberi  peringatan  dan  petunjuk  (hidayah),  menuntut  hak  yang  terampas, mengingatkan akan kemuliaan yang hilang, membangun umat dari  tidur  dan  kelalaian  mereka,  serta  menyatukan  suara  untuk  memperbaharui gerak langkah”. 

WARGA PENDIDIK YANG DIKASIHI SEKALIAN 

TERIMA KASIH CIKGU … “SELAMAT HARI GURU”! 
DATO’ SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD 

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 

Perutusan Hari Guru 2012 

0 comments:

Post a comment

e-Perkhidmatan

Dirikanlah Solat